TRA TỪ

Học tiếng Anh qua truyện cười

Trong phần này chúng ta sẽ được học ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh qua các mẩu truyện cười ngắn.

Bản chất của sự vật...
34720
Luật sư đi nghỉ
36929
Việc rèn luyện thân thể
33990
Câu trả lời thông minh
35057
Jesus và tên trộm
34206
Sức mạnh và Sự thông minh
35657
Lái xe quá tốc độ
33758
Làm vườn
36331
Chó của ông có cắn không?
36671
Những thống kê và phương trình tổng quát
29437
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
×