TRA TỪ

Học tiếng Anh qua truyện cười

Trong phần này chúng ta sẽ được học ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh qua các mẩu truyện cười ngắn.

Lệ phí
12706
Kiểm nghiệm bia
10697
Dơi ma cà rồng
12161
Sự khác nhau giữa Bạn và Sếp của bạn
13142
Mỗi Người
15306
Nghỉ phép
14270
Kiếp sau
13506
Họ hàng bên chồng
11438
Lớp học luyện trí nhớ - An elderly couple had been experiencing declining memories, so they decided to take a power memory class where one is taught to remember things by association.
10498
Mặc mầu trắng - A little boy, at a wedding looks at his mom and says...
12238
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
×