TRA TỪ

Học tiếng Anh qua truyện cười

Trong phần này chúng ta sẽ được học ngữ pháp, từ vựng tiếng Anh qua các mẩu truyện cười ngắn.

Hôm nay là ngày gì?
17812
Lời trăn trối
14820
Nhiệt độ
12009
Lời khuyên dành cho phụ nữ
12770
Một cử chỉ
10676
Giữ bí mật nhất
13614
Cược về tin tức
11039
Bàn về tỷ lệ thuế
8937
Chỉ là một thư nhắn
12675
Đặt bữa sáng
13448
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
×