TRA TỪ

Học tiếng Anh qua truyện cười

A TALKING FROG

 
An older gentleman was playing a round of golf. Suddenly his ball sliced and landed in a shallow pond.
As he was attempting to retrieve the ball he discovered a frog who, to his great surprise, started to speak!
"Kiss me, and I will change into a beautiful princess, and I will be yours for a week!"
He picked up the frog and placed it in his pocket. As he continued to play golf, the frog repeated its message.
"Kiss me, and I will change into a beautiful princess, and I will be yours for a whole month!"
The man continued to play his golf game and once again the frog spoke out.
"Kiss me, and I will change into a beautiful princess, and I will be yours for a whole year!"
Finally, the old man turned to the frog and exclaimed, "At my age, I'd rather have a talking frog!"
Nghe cả bài:
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

lexuanlam2009

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 19-04-2018

Bài viết: 65

• Sổ học bạ: 501
• Điểm thành tích: 97
• Điểm học bạ: 501
-no comment-
Gửi lúc: 18:57:56 ngày 14-09-2021
Lê Xuân Lam

baoan2012

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 07-02-2013

Bài viết: 26

• Sổ học bạ: 9
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 9
phục thật sự
Gửi lúc: 12:16:03 ngày 12-09-2021
Tên tôi là Nguyễn Trần Bảo An

nguyenthahtung

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-09-2019

Bài viết: 204

• Sổ học bạ: 137
• Điểm thành tích: 33
• Điểm học bạ: 137
_No Comment_
Gửi lúc: 12:42:12 ngày 11-09-2021

ongdauhoney

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-06-2019

Bài viết: 168

• Sổ học bạ: 301
• Điểm thành tích: 79
• Điểm học bạ: 301
_Bình luận chỉ mang tính chất cày bài viết_
Gửi lúc: 14:54:06 ngày 07-09-2021
︵✿đờ¡ ƙ❍ ղɦư £à ლơ‿✿

bachhientrang

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 22-06-2019

Bài viết: 702

• Sổ học bạ: 362
• Điểm thành tích: 422
• Điểm học bạ: 362
_ภ๏ ς๏๓๓єภt_
Gửi lúc: 17:53:33 ngày 05-09-2021
bảo bảo
×