TRA TỪ

My name is Dr. Jordan Metzl. I'm a sports medicine physician at Hospital for Special Surgery.

As a doctor, I really believe that exercise is the best medicine and I want everybody to be able to take that medicine all the time.

The first time I did it I thought, I wonder if anybodys going to come.

I just emailed some of my patients. We had about 25 people.

I've now built the listserv for this class of about 6,000 people.

This kind of workout is great about twice a week and the great thing about it is its free.

You don't need any equipment and its so effective.

Source: nytimes

A/ Words and Phrases

believe
/bɪˈliːv/
v.
tin
effective
/ɪˈfektɪv/
adj.
có hiệu quả
exercise
/ˈeksərsaɪz/
n.
hoạt động thể dục
medicine
/ˈmedɪsn/
n.
thuốc, liều thuốc
everybody
/ˈevribʌdi/
pron.
mọi người, tất cả mọi người
patients
/ˈpeɪʃnts/
pl. n.
các bệnh nhân
people
/ˈpiːpl/
pl. n.
con người
equipment
/ɪˈkwɪpmənt/
n.
trang thiết bị
physician
/fɪˈzɪʃn/
n.
bác sĩ
workout
/ˈwɜːrkaʊt/
n.
kiểu luyện tập thể chất

B/ Structures

want somebody to do something"
muốn ai đó làm gì
I want everybody to be able to take that medicine all the time.
"wonder If + Clause (S + V)"
băn khoăn/ phân vân liệu
I wonder if anybody is going to come.
Anybody/ everybody + Verb (số ít) "
bất cứ ai/ mọi người làm gì
Everybody in this city is quite friendly.
some + of + my + N
một số ... của tôi
I just emailed some of my patients.
take + medicine
uống/ dùng thuốc
You should take medicine when you are ill.

C/ Notes

1. My name is Dr. Jordan Metzl. I'm a sports medicine physician at Hospital for Special Surgery.
- My name is Dr. Jordan Metzl.: Dr. cách viết tắt của doctor.
- a sports medicine physician - một bác sỹ chuyên khoa y học thể thao.
--> Dịch nghĩa cả câu: Tôi là bác sỹ Jordan Metzl. Tôi là một bác sỹ chuyên khoa y học thể thao tại bệnh viện Phẫu Thuật Đặc Biệt.
2. As a doctor, I really believe that exercise is the best medicine and I want everybody to be able to take that medicine all the time.
- As a doctor : Cấu trúc as + (a/an) N - với tư cách/ là/ như là; as là giới từ.
- I really believe that exercise is the best medicine: trong câu này trạng từ reallythực sự/ thật sự ; bổ sung ý cho động từ: believe.
- the best medicine: liều thuốc hữu hiệu nhất. best- dạng so sánh hơn nhất của tính từ good.
- be able to = cancó thể.
- take that medicinedùng/ uống loại thuốc đó.
- all the time – cụm trạng từ có nghĩa mọi lúc.
--> Dịch nghĩa cả câu: Là một bác sỹ, tôi thực sự tin rằng tập thể dục là liều thuốc hữu hiệu nhất và tôi muốn mọi người có thể dùng loại thuốc đó mọi lúc.
3. The first time I did it I thought, I wonder if anybodys going to come.
- it = Iron Strength Workout – chương trình Luyện tập tăng cường thể lực thép của bác sỹ Jordan Metzl.
- did, thought- là hai động từ ở dạng quá khứ đơn có động từ nguyên thể lần lượt là do – làm; think - nghĩ. Ở đây động từ được chia ở thì quá khứ đơn vì hành động này đă xảy ra và kết thúc hoàn toàn trong quá khứ.
- Cấu trúc "wonder if/ whether": băn khoăn/ phân vân liệu - được dùng như một cách hỏi lịch sự hoặc yêu cầu ai đó làm gì cho mình. Ví dụ: 'I wonder if you can help me.' - Tôi băn khoăn liệu bạn có thể giúp tôi hay không.
- anybodys going to come là dạng viết tắt của anybody is going to come, vì sau các đại từ bất định (anyone, anybody/everyone, everything..) động từ được chia ở dạng số ít.
- is/am/are going to + V - sẽ làm gì/ có dự định làm gì; diễn tả hành động chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai vì đã được lên kế hoạch; đây là cấu trúc của thì tương lai gần. Cần phân biệt thì tương lai đơn will + V_nguyên thể – diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai nhưng không chắc chắn.
--> Dịch nghĩa cả câu: Lần đầu làm việc này tôi đã nghĩ Tôi phân vân liệu có ai đó sẽ tham gia không.
4. I just emailed some of my patients. We had about 25 people. I've now built the listserv for this class of about 6,000 people.
- I just emailed some of my patients. : ở đây emailed là dạng quá khứ của động từ có quy tắc email.
- We had about 25 people. Ta có had là động từ được chia ở thì quá khứ đơn có động từ nguyên thể là have.
- I've now built the listserv for this class of about 6,000 people.:built là dạng phân từ hai của động từ build - lập nên, dựng lên. Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành "S + has/have + PII".
- "listserv" - là một ứng dụng gửi mail tự động đến tất cả các địa chỉ email có trong một danh sách nào đó.
--> Dịch nghĩa cả câu: Tôi chỉ gửi email cho một số bệnh nhân của mình. Chúng tôi có khoảng 25 người. Giờ tôi đã lập nên danh sách mail cho lớp học này với khoảng 6 000 người.
5. This kind of workout is great about twice a week and the great thing about it is its free.
- This kind of workout is great - Kiểu luyện tập thể chất này rất tốt.
- twice a week - 2 lần một tuần.
--> Dịch nghĩa cả câu: Kiểu luyện tập thể chất này sẽ rất tốt khoảng 2 lần một tuần và điều tuyệt vời là nó miễn phí.
6. You don't need any equipment and its so effective.
- You don't need any equipment – câu phủ định của thì hiện tại đơn: S + don't/doesn't + V_nguyên thể.
- any + Danh từbất cứ ai/ cái gì. any thường được dùng trước danh từ trong câu phủ định và nghi vấn.
--> Dịch nghĩa cả câu: Bạn không cần bất cứ thiết bị gì và nó rất hiệu quả.

D/ Exercise


loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

MyDuyen124

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-07-2020

Bài viết: 930

• Sổ học bạ: 661
• Điểm thành tích: 25
• Điểm học bạ: 661
Jordan Metzl said, exercise helps us to improve health, the body is always full of enthusiasm. It is also a supplement that I take every day. The content below helps me complete the exercises and practice my grammar skills a lot. Thanks and I love it!
Gửi lúc: 19:40:29 ngày 26-06-2022
(●´ω`●) (• ε •)ヽ (`Д´)ノ ღ ●︿● ●﹏●

Phuongtrangk9

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 12-04-2021

Bài viết: 68

• Sổ học bạ: 393
• Điểm thành tích: 35
• Điểm học bạ: 393
i love this lesson
Gửi lúc: 10:16:44 ngày 19-06-2022
=))

thuydung132011

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 13

Ngày tham gia: 23-05-2018

Bài viết: 444

• Sổ học bạ: 498
• Điểm thành tích: 172
• Điểm học bạ: 498
_No coment_
Gửi lúc: 22:13:53 ngày 02-06-2022
_Judy Nguyen_

phuongmaiphanthi1412bf72

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 6

Ngày tham gia: 05-01-2021

Bài viết: 802

• Sổ học bạ: 470
• Điểm thành tích: 208
• Điểm học bạ: 470
no comment.
Gửi lúc: 12:16:24 ngày 01-06-2022
- #t.rngrs | Em sẽ chẳng cô đơn đâu, nên đừng cho làm bản thâ mất đi sự năng động, vui vẻ, vô tư. Bởi vậy sẽ làm bản thân em mất đi tất cả, bị chìm xuống bóng tối và mất đi ý thức và đánh mất bản thân sẽ dẫn em đi đến vào những nơi 'tội phạm'. Bản thân em đã làm đúng và không làm sai nên đừng để bản thân nhận hết tất cả lỗi đó - Tôi sẽ ở cạnh em 24/7 nếu em muốn. Vậy nên đừng buồn, nhé !?

kimhoanhsonfb91

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 26-06-2018

Bài viết: 1501

• Sổ học bạ: 617
• Điểm thành tích: 1361
• Điểm học bạ: 617
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 14:39:28 ngày 10-05-2022
kimhoanhsonfb91
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay