TRA TỪ

So what are some public speaking rules you should never break?

Well for starters never ever, ever read a speech. Good morning. My name is T.J. Walker. Do you see how you are already asleep? The hardest thing you could ever do is to read a speech in front of people unless your goal is to put them to sleep.

Another rule. Never turn your back on the audience and start reading your power point. People don't like to be ignored. If you ignore them, they're going to respond in kind by ignoring you.

The next thing you don't ever want to do is say this Would've liked to have rehearsed but there was no time. You want to rehearse. That will solve the problem of you being awkward, awful or boring.

Avoid these big stumbling blocks and you'll give a great presentation.

Source: howcast

A/ Words and Phrases

starters
/ˈstɑːrtərz/
n.
những người mới bắt đầu
break
/breɪk/
v.
phá vỡ
unless
/ənˈles/
conj.
nếu...không
another
/əˈnʌðər/
det.
khác
speech
/spiːtʃ/
n.
bài phát biểu
audience
/ˈɔːdiəns/
n.
khán giả/ thính giả
respond
/rɪˈspɑːnd/
v.
trả lời/ đáp lại
rehearse
/rɪˈhɜːrs/
v.
luyện tập, diễn thử
problem
/ˈprɑːbləm/
n.
vấn đề
awkward
/ˈɔːkwərd/
adj.
ngại ngùng
presentation
/ˌpreznˈteɪʃn/
n.
bài thuyết trình

B/ Structures

should + V_nguyên thể"
nên làm gì
Start + V_ing"
bắt đầu làm gì
Ignore + something"
phớt lờ điều gì
want to do something"
muốn/ cần làm gì
Could + V_nguyên thể"
có thể làm gì

C/ Note

1. So what are some public speaking rules you should never break?
- rules: các nguyên tắc; là danh từ số nhiều của rule.
- some public speaking rules: một số nguyên tắc thuyết trình trước đám đông.
=> Dịch nghĩa cả câu: Vậy đâu là một số nguyên tắc thuyết trình trước đám đông mà bạn không bao giờ nên phá vỡ?
2. Well for starters never ever, ever read a speech. Good morning. My name is T.J. Walker. Do you see how you are already asleep? The hardest thing you could ever do is to read a speech in front of people unless your goal is to put them to sleep.
- Well: là lời chuyển câu trong văn nói.
- Do you see how you are already asleep?: Dạng câu hỏi thì hiện tại đơn với cấu trúc Do/ Does + S + V_nguyên thể. how you are already asleep: cả mệnh đề này giữ chức năng tân ngữ của động từ see nhận thấy.
- The hardest thing: điều khó nhất; hardest – so sánh hơn nhất của tính từ hard. to read a speechto put them to sleep ở đây giữ chức năng bổ ngữ của câu trong cấu trúc: "S + be + C (bổ ngữ)".
-in front of people: trước nhiều người/ đám đông.
=> Dịch nghĩa cả câu: Đối với những người mới, đừng bao giờ đọc bài phát biểu. Xin chào, tôi là T.J. Walker. Bạn có nhận thấy mình đã buồn ngủ như thế nào không? Điều khó nhất bạn có thể đã từng làm đó là phải đọc cả một bài phát biểu trước nhiều người nếu mục đích của bạn không phải là làm cho họ buồn ngủ.
3. Another rule. Never turn your back on the audience and start reading your power point. People don't like to be ignored. If you ignore them, they're going to respond in kind by ignoring you.
- Another rule: nguyên tắc khác.
- Never + V nguyên thể: Câu mệnh lệnh hàm ý Đừng bao giờ làm điều gì.
- People don't like to be ignored.: Cấu trúc like to V: thích làm gì. Động từ sau like ở đây được để ở dạng bị động be + PII. Trong đó ignored là dạng phân từ hai của động từ nguyên thể ignore(động từ có quy tắc nên được thêm ed).
- If you ignore them, they're going to respond in kind by ignoring you.: câu điều kiện loại 1.
+ If you ignore them: vế thứ nhất có động từ chia ở thì hiện tại đơn. If + S + V(s/es). Do chủ ngữ là ngôi thứ hai số nhiều, nên động từ được giữ nguyên.
+ they're going to respond in kind by ignoring you: vế thứ hai, động từ chia ở thì tương lai gần S + to be (am/is/are) + going + to V – thể hiện một khả năng chắc chắn xảy ra.
+ respond in kind: đáp trả lại. in kind – lại (trả lại y những gì được nhận).
=> Dịch nghĩa cả câu: Một nguyên tắc khác là đừng bao giờ quay lưng về phía khán giả và bắt đầu đọc bài thuyết trình của bạn. Mọi người không thích bị phớt lờ. Nếu bạn lờ họ đi thì họ cũng sẽ đáp trả lại bằng cách phớt lờ bạn.
4. The next thing you don't ever want to do is say this Would've liked to have rehearsed but there was no time. You want to rehearse. That will solve the problem of you being awkward, awful or boring.
- Would've liked to have rehearsed but there was no time: (tôi) đã muốn diễn tập thử nhưng không có thời gian.
+ Would've liked = Would have liked= would have + PII/Ved- muốn; diễn tả điều bạn nên làm trong quá khứ thì tốt hơn. rehearsed – là dạng phân từ hai của rehearse(là động từ có quy tắc nên được thêm ed).
+ there was no time: there + to be + no + N không có cái gì. timethời gian; là danh từ không đếm được nên to be chia ở thì quá khứ đơn là was.
=>Dịch nghĩa cả câu: Điều tiếp theo mà bạn không cần làm là nói rằng Tôi cũng đã muốn thử diễn tập nhưng không có thời gian. Bạn cần tập thử trước. Điều đó sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề như bị lúng túng, sợ sệt và nhàm chán.
5. Avoid these big stumbling blocks and you'll give a great presentation.
- these big stumbling blocks: các chướng ngại vật lớn.
- give a great presentation: có một bài thuyết trình hay.
=> Dịch nghĩa cả câu: Hãy tránh những chướng ngại vật lớn này và bạn sẽ có một bài thuyết trình hay.

D/ Exercise


loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

thuydung132011

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 13

Ngày tham gia: 23-05-2018

Bài viết: 444

• Sổ học bạ: 498
• Điểm thành tích: 172
• Điểm học bạ: 498
_no coment_^^
Gửi lúc: 22:15:09 ngày 02-06-2022
_Judy Nguyen_

phuongmaiphanthi1412bf72

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 6

Ngày tham gia: 05-01-2021

Bài viết: 802

• Sổ học bạ: 470
• Điểm thành tích: 208
• Điểm học bạ: 470
no comment.
Gửi lúc: 12:16:33 ngày 01-06-2022
- #t.rngrs | Em sẽ chẳng cô đơn đâu, nên đừng cho làm bản thâ mất đi sự năng động, vui vẻ, vô tư. Bởi vậy sẽ làm bản thân em mất đi tất cả, bị chìm xuống bóng tối và mất đi ý thức và đánh mất bản thân sẽ dẫn em đi đến vào những nơi 'tội phạm'. Bản thân em đã làm đúng và không làm sai nên đừng để bản thân nhận hết tất cả lỗi đó - Tôi sẽ ở cạnh em 24/7 nếu em muốn. Vậy nên đừng buồn, nhé !?

kimhoanhsonfb91

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 26-06-2018

Bài viết: 1501

• Sổ học bạ: 617
• Điểm thành tích: 1361
• Điểm học bạ: 617
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 14:39:40 ngày 10-05-2022
kimhoanhsonfb91

diep01687913388

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 14-10-2017

Bài viết: 345

• Sổ học bạ: 266
• Điểm thành tích: 50
• Điểm học bạ: 266
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 13:59:24 ngày 25-02-2022

honglinhmc

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 10

Ngày tham gia: 09-07-2021

Bài viết: 428

• Sổ học bạ: 326
• Điểm thành tích: 55
• Điểm học bạ: 326
0000000000000000000
Gửi lúc: 18:28:06 ngày 24-02-2022
Řłįňɦ²
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay