TRA TỪ

The American Academy of Pediatrics recommends that a baby bottle be washed after every feeding with hot soapy water and allowed to dry thoroughly before it is used again.

That's because bacteria can thrive in water or leftover milk.

You can wash the bottle by hand or in a dishwasher as long as it's dishwasher safe.

You should also wash your hands before feeding a baby with a bottle and make sure the bottles are free of the estrogen-like chemical BPA.

A/ Words and Phrases

recommends
/ˌrekəˈmendz/
v.
khuyên
baby bottle
/ˈbeɪbi ˈbɑːtl/
n. phr.
bình sữa trẻ em
hot soapy water
/hɑːt ˈsoʊpi ˈwɔːtər/
n. phr.
nước nóng với xà phòng
thoroughly
/ˈθɜːrəli/
adv.
toàn bộ
because
/bɪˈkɔːz/
conj.
bởi vì
bacteria
/bækˈtɪriə/
n.
vi khuẩn
thrive
/θraɪv /
v.
phát triển mạnh
dishwasher
/ˈdɪʃwɔːʃər/
n.
máy rửa bát
before
/bɪˈfɔːr/
prep.
trước khi

B/ Structures

recommends that + something + be + V_(ed/ PII)
khuyên rằng cái gì đó nên được…
because + Clause (S,V)
bởi vì
can + V_nguyên thể
có thể làm gì
as long as + Clause (S,V)
miễn là
should + V_nguyên thể
nên làm gì
make sure + Clause (S,V)
đảm bảo/ chắc chắn rằng…
free of something
không chứa/ có (những thứ gây hại...)

C/ Notes

1. The American Academy of Pediatrics recommends that a baby bottle be washed after every feeding with hot soapy water and allowed to dry thoroughly before it is used again.
- The American Academy of Pediatrics: Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ.
- recommends: có động từ gốc là recommend; do chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít (The American Academy of Pediatrics) nên được thêm s.
- after every feeding: sau mỗi lần cho ăn. ‘after + V_ing' – sau khi làm gì.
- recommends that a baby bottle be washed … and allowed to dry thoroughly : Ở đây washedallowed là hai động từ có quy tắc (có động từ nguyên thể là "wash - rửa; và allow - cho phép") nên được thêm ‘ed'.
- ‘before it is used again': cấu trúc câu bị động ở thì hiện tại đơn ‘S +am/is/are + V(ed/ PII)'.
=> Dịch nghĩa cả câu: Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ khuyên rằng bình sữa của trẻ nên được rửa sau mỗi lần cho ăn bằng nước nóng với xà phòng và nên được để khô toàn bộ trước khi được dùng lại.
2. That's because bacteria can thrive in water or leftover milk.
- That's: là cách viết tắt của That is.
- in water or leftover milk: trong nước hoặc sữa thừa.
=> Dịch nghĩa cả câu: Đó là vì vi khuẩn có thể phát triển mạnh trong nước hoặc sữa thừa.
3. You can wash the bottle by hand or in a dishwasher as long as it's dishwasher safe.
- wash the bottle by hand: rửa bình sữa bằng tay.
- it's dishwasher safe: nó an toàn khi rửa bằng máy rửa bát/rửa được trong máy rửa bát.
=> Dịch nghĩa cả câu: Bạn có thể rửa bình sữa bằng tay hoặc trong một chiếc máy rửa bát miễn là nó an toàn khi rửa bằng máy rửa bát.
4. You should also wash your hands before feeding a baby with a bottle and make sure the bottles are free of the estrogen-like chemical BPA.
- you should also wash your hands before feeding a baby with a bottle : Bạn cũng nên rửa tay trước khi cho trẻ ăn bằng bình.
+ ‘wash your hands' rửa tay.
+ ‘before feeding a baby' - trước khi cho trẻ ăn. before + V_ingtrước khi làm gì.
- make sure the bottles are free of the estrogen-like chemical BPA: đảm bảo rằng những chiếc bình đó không có estrogen, chất hóa học giống BPA.
+ the bottles - là danh từ số nhiều nên động từ ‘tobe' được chia là are.
+ chemical BPA - là một loại hoá chất nhân tạo (loại nhựa) vẫn được dùng để sản xuất bình sữa hiện nay.
=> Dịch nghĩa cả câu: Bạn cũng nên rửa tay trước khi cho trẻ ăn bằng bình và đảm bảo rằng những chiếc bình đó không có estrogen, chất hóa học giống BPA.

D/ Exercise


loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

phuongmaiphanthi1412bf72

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 6

Ngày tham gia: 05-01-2021

Bài viết: 802

• Sổ học bạ: 470
• Điểm thành tích: 208
• Điểm học bạ: 470
no comment.
Gửi lúc: 12:18:02 ngày 01-06-2022
- #t.rngrs | Em sẽ chẳng cô đơn đâu, nên đừng cho làm bản thâ mất đi sự năng động, vui vẻ, vô tư. Bởi vậy sẽ làm bản thân em mất đi tất cả, bị chìm xuống bóng tối và mất đi ý thức và đánh mất bản thân sẽ dẫn em đi đến vào những nơi 'tội phạm'. Bản thân em đã làm đúng và không làm sai nên đừng để bản thân nhận hết tất cả lỗi đó - Tôi sẽ ở cạnh em 24/7 nếu em muốn. Vậy nên đừng buồn, nhé !?

kimhoanhsonfb91

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 26-06-2018

Bài viết: 1501

• Sổ học bạ: 617
• Điểm thành tích: 1361
• Điểm học bạ: 617
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 14:40:23 ngày 10-05-2022
kimhoanhsonfb91

honglinhmc

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 10

Ngày tham gia: 09-07-2021

Bài viết: 428

• Sổ học bạ: 326
• Điểm thành tích: 55
• Điểm học bạ: 326
\\\\\\\\\\
Gửi lúc: 18:31:04 ngày 24-02-2022
Řłįňɦ²

cb01xuatchien

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 28-06-2020

Bài viết: 28

• Sổ học bạ: 555
• Điểm thành tích: 67
• Điểm học bạ: 555
so boring:b46
Gửi lúc: 21:14:44 ngày 10-09-2021

dangthuvp10

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 2

Ngày tham gia: 30-11--0001

Bài viết: 340

• Sổ học bạ: 286
• Điểm thành tích: 520
• Điểm học bạ: 286
No Comment_
Gửi lúc: 20:31:08 ngày 30-08-2021
(づ ̄w ̄)づ
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay