TRA TỪ

* The new job means living abroad.

The new job means living abroad.
Cấu trúc ngữ pháp:
"mean  + V.ing

1. Phân tích từ loại trong câu

The new job means living abroad.
(Các bạn hãy chạm vào từ loại dưới đây để xem chi tiết.)
Article(Mạo từ)
Adjective(Tính từ)
Noun (Danh từ)
Verb (Động từ)
Gerund (Danh động từ)
Adverb(Trạng từ)

2. Phân tích thành phần câu

The new job means living abroad.

(Các bạn hãy chạm vào từ dưới đây để xem chi tiết.)
Subject (Chủ ngữ)
Predicate (Vị ngữ)

3. Phân tích chủ điểm ngữ pháp chính

The new job means living abroad.

(Công việc mới này có nghĩa phải sống ở nước ngoài.)
Trong câu trên chúng ta có các thành phần ngữ pháp như sau:

- The new job means: Công việc mới này có nghĩa là: Chủ ngữ là cụm danh từ bao gồm mạo từ xác định "the" theo sau là tính từ "new" đứng trước bổ nghĩa cho danh từ "job". Tiếp theo là động từ "means" chia theo chủ ngữ số ít ở thì hiện tại đơn.

- living abroad: sống ở nước ngoài: cụm phân từ bổ ngữ bắt đầu bằng động từ thêm -ing "living" và theo sau nó là trạng từ "abroad".

Cấu trúc chính: mean + V.ing
Trong cấu trúc trên, động từ "mean" theo sau là động từ dạng V.ing, khi đó nó có nghĩa là "có nghĩa là/ kéo theo/ dẫn tới".
E.g. This new order will mean working overtime.
Nội quy mới sẽ có nghĩa là làm việc thêm giờ.

Lưu ý:
Động từ "entail" theo sau là V-ing được dùng với nghĩa tương đương như mean + V.ing.
E.g. Repairing the house entails/ means spending a lot of money.
Sửa nhà có nghĩa là phải tiêu tốn nhiều tiền.

Ngoài ra còn có cấu trúc: mean + to V, được dùng với nghĩa "có ý định làm gì..." (intend to do something).
E.g. I didn't mean to hurt you.
Tôi đã không có ý định làm bạn bị tổn thương.

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

maimaimai28022005633b

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-05-2021

Bài viết: 5

• Sổ học bạ: 51
• Điểm thành tích: 89
• Điểm học bạ: 51
A good job means working harder every day.
Gửi lúc: 15:13:51 ngày 29-06-2021

kiwihuynh2015

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 17-10-2015

Bài viết: 6

• Sổ học bạ: 205
• Điểm thành tích: 12
• Điểm học bạ: 205
traveling a lot in the world means enriching your knowledge.
Gửi lúc: 23:19:59 ngày 08-06-2021

phuongb20142e29

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 04-06-2021

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 14
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 14
Having another baby means working harder.
Gửi lúc: 00:52:46 ngày 06-06-2021

dothiduyen1986

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-11--0001

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 23
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 23
studying well means studying hard.
Gửi lúc: 15:11:46 ngày 04-06-2021

thanhvan3a

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-11-2020

Bài viết: 18

• Sổ học bạ: 103
• Điểm thành tích: 6
• Điểm học bạ: 103
cày bài viết
Gửi lúc: 21:55:07 ngày 13-05-2021
♥♥_Loading █████████ ̲̅ ̲̅] 90%_♥♥ * Gần đầy rồi *(^-^)
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×