TRA TỪ
Unit 8 - What's the matter with you?
Bài học trước
7
Unit 7 - When is Christmas?
Ôn luyện nâng cao cách hỏi và trả lời về thời gian.
Bài học sau
9
Unit 9 - What is he like?
Hỏi, trả lời và miêu tả tính cách của ai đó.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×