TRA TỪ
Unit 2 - I live in a cottage.
Bài học trước
1
Unit 1 - I am from Vietnam.
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về xuất xứ, quốc tịch.
Bài học sau
3
Unit 3 - What does she do?
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về nghề nghiệp.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×