TRA TỪ
Unit 3 - When's your birthday?
Bài học trước
2
Unit 2 - Where are you from?
Hỏi và trả lời về quê quán, nơi ở.
Bài học sau
4
Unit 4 - I can dance.
Hỏi và trả lời về khả năng của bản thân và người khác với động từ "Can".
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×