TRA TỪ
Unit 2 - Where are you from?
Bài học trước
1
Unit 1 - Good morning. How are you?
Chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe.
Bài học sau
3
Unit 3 - When's your birthday?
Hỏi và trả lời về ngày, tháng.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×