TRA TỪ
Unit 13 - What's your favorite food?
Bài học trước
12
Unit 12 - She's a doctor.
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về công việc của ai đó.
Bài học sau
14
Unit 14 - What is it?
Hỏi và trả lời, giới thiệu về đồ vật.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×