TRA TỪ
Unit 11 - What time is it?
Bài học trước
10
Unit 10 - My mother looks athletic and she's kind.
Hỏi và trả lời về diện mạo của ai đó. Làm quen với câu so sánh.
Bài học sau
12
Unit 12 - She's a doctor.
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về công việc của ai đó.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×