TRA TỪ
Unit 19 - He's going to buy some fruit.
Bài học trước
18
Unit 18 - How much is that T-shirt?
Ôn luyện cách hỏi và trả lời về giá cả và trang phục.
Bài học sau
20
Unit 20 - I went to Ha Long Bay.
Ôn luyện thì quá khư đơn giản. Nói về những địa danh, những chuyến du lịch.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×