TRA TỪ
Unit 18 - How much is that T-shirt?
Bài học trước
17
Unit 17 - I'm riding a bicycle.
Ôn luyện cách sử dụng câu miên tả hành động đang tiếp diễn.
Bài học sau
19
Unit 19 - He's going to buy some fruit.
Ôn luyện cách diễn đạt về kế hoạch, dự định trong tương lai gần với "Be going to".
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×