TRA TỪ
Unit 16 - I like monkeys because they are funny.
Bài học trước
15
Unit 15 - What do you have?
Ôn luyện cách diễn đạt sở hữu.
Bài học sau
17
Unit 17 - I'm riding a bicycle.
Ôn luyện cách sử dụng câu miên tả hành động đang tiếp diễn.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×