TRA TỪ
Unit 9 - My father is tall.
Bài học trước
8
Unit 8 - My book is new.
Miêu tả đồ vật với các tính từ thường gặp.
Bài học sau
10
Unit 10 - Let's play together.
Học cách đưa ra lời yêu cầu, xin phép, rủ ai làm gì đó.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×