TRA TỪ
Unit 6 - What's this?
Bài học trước
5
Unit 5 - How old are you?
Hỏi và trả lời về tuổi tác. Học số đếm từ 1 đến 10.
Bài học sau
7
Unit 7 - What are these?
Làm quen với danh từ số nhiều. Tiếp tục hỏi và trả lời ngắn gọn về tên đồ vật, nơi chốn.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×