TRA TỪ

00:00
Listen to the recording then choose two correct images.
Em hãy nghe đoạn ghi âm và chọn ra 2 hình ảnh đúng.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×