TRA TỪ
Unit 11 - I like chicken.
Bài học trước
10
Unit 10 - Let's play together.
Học cách đưa ra lời yêu cầu, xin phép, rủ ai làm gì đó.
Bài học sau
12
Unit 12 - I like playing football.
Hỏi và trả lời về sở thích cá nhân với động từ "Like" đi kèm động từ.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×