TRA TỪ
GRAMMAR
Hoàn thành:
NAN%
CATEGORY FOR PRACTICE
(Danh sách 20 bài luyện tập)
Em hãy chọn các bài để luyện tập. Chạm vào dấu để xem nội dung tổng quát của bài học.
1
Unit 1 - What's your name?
0%
Học cách hỏi và giới thiệu với người khác về tên mình và cách đánh vần tên đó.
2
Unit 2 - How are you?
0%
Học cách chào hỏi vào các thời điểm trong ngày, cách nói tạm biệt. Hỏi thăm và trả lời về sức khỏe.
3
Unit 3 - Who's that?
0%
Hỏi và giới thiệu về người khác với "This" và "That".
4
Unit 4 - She's my mother.
0%
Ôn luyện cách hỏi và giới thiệu về người khác.
5
Unit 5 - How old are you?
0%
Hỏi và trả lời về tuổi tác. Học số đếm từ 1 đến 10.
6
Unit 6 - What's this?
0%
Hỏi và trả lời ngắn gọn về tên đồ vật và nơi chốn với từ để hỏi "What".
7
Unit 7 - What are these?
0%
Làm quen với danh từ số nhiều. Tiếp tục hỏi và trả lời ngắn gọn về tên đồ vật, nơi chốn.
8
Unit 8 - My book is new.
0%
Miêu tả đồ vật với các tính từ thường gặp.
9
Unit 9 - My father is tall.
0%
Các tính từ chỉ cảm giác thường gặp. Hỏi và trả lời đơn giản về đặc điểm ngoại hình của một người.
10
Unit 10 - Let's play together.
0%
Học cách đưa ra lời yêu cầu, xin phép, rủ ai làm gì đó.
Page:
1
Các mục khác trong cùng level 1:
×