TRA TỪ

Lesson 24 - Health

Health

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

W: I ’ve really been having trouble sleeping lately.
M: That’s too bad.
W: Yeah. I go to bed but I often can’t fall asleep.Do you ever have that problem?
M: Sometimes I do, too. Especially when I was feeling very worried and stressed out.
W: So what do you do for it? Do you take sleeping pills?
M: I don’t like the idea of sleeping pills. So I usually get up and watch TV or read until I feel tired again. Then I go back to bed. Why don’t you try it?
W: Yeah. I will.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay