TRA TỪ

Lesson 24 - Health

Health

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

M: How did you do that?
W: I fell down playing basketball. I tripped myself, I can’t believe this happened.
M: Is it broken?
W: Yes.

M: How is your back?
W: Terrible.
M: Why don’t you lie down and take a rest. Would you like a massage?
W: Great idea! Thanks.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay