TRA TỪ

Lesson 24 - Health

LISTENING
Task 1:
Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.

loading...
Task 2:
Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

M: What happened to your foot, Joan?
W: Oh, I hurt it when I was playing soccer.
M: Wow, can you walk on it?
W: Yes, but it's pretty difficult.

W: What happened to you?
M: Oh. I didn't have my glasses on so I walked into a door.
W: No.
M: It's true. Isn't it crazy? Now I have splitting headache.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay