TRA TỪ

Lesson 24 - Health

HEALTH

Task 1:
Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.

loading...
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Rick: I have an awful backache. I was lifting heavy weights at the gym yesterday and I think I must have pulled a muscle. If it doesn’t get better soon, I have to see the doctor.

Judy: I was hiking in the mountains yesterday. And I slipped and twisted my ankle as we’re going down the steep path. It’s so painful, I can hardly walk. When I move it still hurts. If it isn’t better tomorrow, I’ll go to the doctor.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay