TRA TỪ

Lesson 10 - Family

Family

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

B: Tell me about your family, Rose.
G: Well. I come from quite a big family. I’ve got two brothers. Both of them are younger than me.
B: Really? Do you have any sisters?
G: Yes. I have one older and one younger sister.
B: You’re lucky. I wish I came from a big family.

B: Do you come from a big family, Helen?
G:  No, I’m an only child. It’s just me and my parents.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay