TRA TỪ

Lesson 10 - Family

LISTENING

Task 1:
Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.

loading...
Task 2:
Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

B: Do you have any brothers and sisters, Sophia?
G:No brothers. I wish I did. But I’ve got three sisters.
B: Really?
G: Yes. And I’m the youngest.
B: Poor you!

B: Tell me about your family, Lisa.
G: Well. I’ve got one brother. He’s older than me.
B: What does he do?
G: He’s a student. And I’ve got two younger sisters.
B: Wow, you have a big family.

G: Do you have any brothers or sisters, Brad?
B: Just one. My sister is Ana.
G: Is she older than you?
B: Yes, she is. She always bosses me around.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay