TRA TỪ

Lesson 10 - Family

LISTENING

PRACTICE
Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

W: This is the picture of my son and daughter.
M: Is your daughter older than your son?
W: Yes, much older. She’s twenty six.
M: How old is your son?
W: He’s seventeen.
M: That’s a big difference.

W: These are my parents and that’s my grandma on the left.
M: How old is she?
W: She’s sixty five.
M: She looks young for sixty five.

M: This is my father with my uncle and aunt, and two cousins.
W: Which one is your father?
M: The one on the left.
W: Oh yes.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay