TRA TỪ

Fun Fact Zone

Colorful picture
Book
Practice
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

dangkhoa2111

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 17-01-2019

Bài viết: 2100

• Sổ học bạ: 327
• Điểm thành tích: 200
• Điểm học bạ: 327
Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.
Gửi lúc: 14:28:36 ngày 07-08-2021
๖²⁴ʱ℘ĐĐƙɦℴα︵❣

thanhtuthcs

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 24-09-2019

Bài viết: 12

• Sổ học bạ: 206
• Điểm thành tích: 27
• Điểm học bạ: 206
_No Comment_
Gửi lúc: 10:36:27 ngày 06-08-2021

Bngoc2009

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 22-02-2020

Bài viết: 585

• Sổ học bạ: 159
• Điểm thành tích: 37
• Điểm học bạ: 159
_No Comment_
Gửi lúc: 10:42:24 ngày 05-08-2021

phanthuylynh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-04-2020

Bài viết: 557

• Sổ học bạ: 460
• Điểm thành tích: 102
• Điểm học bạ: 460
_No Comment_
Gửi lúc: 08:51:21 ngày 02-08-2021

congnguyen2811

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 13-07-2021

Bài viết: 53

• Sổ học bạ: 49
• Điểm thành tích: 19
• Điểm học bạ: 49
_No Comment_
Gửi lúc: 11:23:34 ngày 29-07-2021
×