TRA TỪ

Chúng ta cùng tìm hiểu về các từ liên quan đến thời gian và cách diễn đạt thời gian.

TIME
TIME - PART 1 (Thời gian - Phần 2)
Warm up: Các bạn hãy nối thời gian với các diễn đạt thời gian tương ứng ở bên trên nhé.

loading...

Trong phần này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu các diễn đạt về thời gian mà ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày nhé.

1. Vocabulary (Từ vựng):
second
/ˈsekənd/
(n.)
giây
He runs so fast. He finishes 100 meters in just 9 seconds.
minute
/ˈmɪnɪt/
(n.)
phút
There are 60 seconds in a minute.
hour
/ˈaʊər/
(n.)
giờ
There are 60 minutes in an hour.
day
/deɪ/
(n.)
ngày
There are 365 days in a year.
week
/wiːk/
(n.)
tuần
There are 52 weeks in a year.
month
/mʌnθ/
(n.)
tháng
September is my favorite month.
year
/jɪr/
(n.)
năm
I was born 25 years ago.
decade
/dɪˈkeɪd/
(n.)
thập niên (10 năm)
There are 10 years in a decade.
century
/ˈsentʃəri/
(n.)
thế kỷ (100 năm)
There are 100 years in a century.
today
/təˈdeɪ/
(n.)
hôm nay
Today is my 5th wedding anniversary. Time really flies.
yesterday
/ˈjestərdeɪ/
(n.)
hôm qua
Yesterday I had to attend a really boring party.
tomorrow
/təˈmɔːroʊ/
(n.)
ngày mai
Tomorrow is Saturday, isn't it?
the day after tomorrow
/ðə deɪ ˈæftər təˈmɔːroʊ/
(n. phr.)
ngày kia
Are you free the day after tomorrow?
the day before yesterday
/ðə deɪ bɪˈfɔːr ˈjestərdeɪ/
(n. phr.)
ngày hôm kia
What did you do the day before yesterday?
morning (*)
/ˈmɔːrnɪŋ/
(n.)
buổi sáng
I have an important appointment on Monday morning.
afternoon (*)
/ˌæftərˈnuːn/
(n.)
buổi chiểu
Do you have anything to do this afternoon?
evening (*)
/ˈiːvnɪŋ/
(n.)
buổi tối
In the evening I have to stay at home to review lessons.
night (*)
/naɪt/
(n.)
đêm
Harry always stays up late at night.
noon (**)
/nuːn/
(n.)
giữa trưa
She finally arrived at noon.
midnight (**)
/ˈmɪdnaɪt/
(n.)
nửa đêm
Harry always goes to sleep at midnight.
Chú thích:

(*) morning -  được tính là khoảng thời gian từ 5 giờ sáng (5 a.m) đến trước 12 giờ trưa (12 p.m)

afternoon -  được tính từ sau 12 giờ trưa (12 p.m) đến 6 giờ tối (6 p.m)

evening – được tính từ 6 giờ tối (6 p.m) đến 9 giờ tối (9 p.m)

night – được tính từ sau 9 giờ tối (9 p.m) đến trước 5 giờ sáng (5 a.m)

Ta có cụm diễn đạt thời gian cố định là "in the morning", "in the afternoon", "in the evening", "at night".

(**) noon – giữa trưa – 12:00 (12 p.m)

midnight – chính xác vào nửa đêm – 00:00 (12 a.m)

Giới từ đi trước midnightnoon là "at" – "at midnight", "at noon"

GAME luyện tập

Bạn hãy nhìn vào tranh để xem gợi ý và kích vào loa để nghe từ cần sắp xếp. Bên dưới là các chữ cái tạo nên từ đó.
Hãy sắp xếp sao cho đúng thứ tự. Kích vào HINT (Gợi ý) để có được sự giúp đỡ, REDO (Làm lại) để làm lại từ đầu, CHECK (Kiểm tra) để kiểm tra xem mình làm có đúng không.

loading ...
2. Examples (Ví dụ):

loading...
3. Note (Chú ý):

"ago" , "last" và "next" là các trạng từ dùng để ghép với các diễn đạt về thời gian trên để nói về khoảng thời gian đã qua hay sắp tới (so với thời điểm hiện tại đang nói).

- ago (trước) – đi sau các diễn đạt về thời gian để nói về thời gian trong quá khứ:

+ 2 days ago (hai ngày trước)
+ 3 weeks ago (3 tuần trước)
+ 5 years ago (5 năm trước)

- last (trước) - đi trước các diễn đạt về thời gian để nói về thời gian trong quá khứ:

+ last week (tuần trước)
+ last month (tháng trước)
+ last year (năm trước)

- next (tới) - đi trước các diễn đạt về thời gian để nói về thời gian trong tương lai:

+ next week (tuần tới)
+ next month (tháng tới)
+ next year (năm tới)
Mời các bạn làm bài luyện tập 2

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âmĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

minhkhoi610

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 17-10-2018

Bài viết: 237

• Sổ học bạ: 96
• Điểm thành tích: 175
• Điểm học bạ: 96
:v
Gửi lúc: 09:36:12 ngày 05-04-2021
Haizzz...

haichi85

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 17-02-2019

Bài viết: 206

• Sổ học bạ: 188
• Điểm thành tích: 88
• Điểm học bạ: 188
. .
Gửi lúc: 20:33:00 ngày 02-03-2021
helloo ;D ----__________----

olympicthamdu1

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 14-01-2017

Bài viết: 1694

• Sổ học bạ: 296
• Điểm thành tích: 525
• Điểm học bạ: 296
ayyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Gửi lúc: 16:51:09 ngày 30-12-2020
Noori P. Chi

tuonganh123e

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 24-05-2020

Bài viết: 390

• Sổ học bạ: 288
• Điểm thành tích: 11
• Điểm học bạ: 288
nothing to say
Gửi lúc: 22:03:23 ngày 22-09-2020
•ßу ₤เℓเë⁀ᶦᵈᵒᶫ

hoabattu_hna

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-08-2017

Bài viết: 900

• Sổ học bạ: 503
• Điểm thành tích: 165
• Điểm học bạ: 503
#Minz_cute:~No cmt~^^
Gửi lúc: 08:27:45 ngày 31-05-2020
#A¢¢1: _Giangthuu_
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×