TRA TỪ

Các môn học ở trường

EDUCATION
Part 2: Subjects (Các môn học)
Warm up: Các bạn hãy ghi tên Tiếng Anh tương ứng với hình ảnh môn học đó:

loading...
1. Vocabulary (Từ vựng):
art
/ɑːrt/
(n.)
môn họa
Children in primary schools usually prefer art to other subjects.
biology
/baɪˈɑːlədʒi/
(n.)
môn sinh học
I was really interested in biology when I was at secondary school.
chemistry
/ˈkemɪstri/
(n.)
môn hóa học
Girls are usually not as good at chemistry as boys are.
(*) English
/ˈɪŋɡlɪʃ/
(n.)
Môn Anh
English is my best subject at school.
foreign language
/ˈfɑːrən ˈlæŋɡwɪdʒ/
(n.)
ngoại ngữ
All children must learn a foreign language.
geography
/dʒiˈɑːɡrəfi/
(n.)
môn địa lý
I left my geography book at home so I had to borrow one from the library.
history
/ˈhɪstri/
(n.)
môn lịch sử
People should learn history to know more about how our ancestors lived.
information technology (IT)
/ˌɪnfərˈmeɪʃn tekˈnɑːlədʒi/
(n.)
công nghệ thông tin
I like people who study IT.
literature
/ˈlɪtrətʃər/
(n.)
môn văn
I loved studying American literature when I was at university.
(**) math
/mæθ/
(n.)
môn toán
Michael is a math teacher at St. Paul secondary school.
music
/ˈmjuːzɪk/
(n.)
môn nhạc
She studies music at an Art College.
physics
/ˈfɪzɪks/
(n.)
môn vật lý
John graduated with a degree in physics.
physical education (PE)
/ˈfɪzɪkl ˌedʒuˈkeɪʃn/
(n.)
giáo dục thể chất
I couldn't stand physical education class.
science
/ˈsaɪəns/
(n.)
môn khoa học
Science is my favorite subject at school.
subject
/ˈsʌbdʒekt/
(n.)
môn học
My sister is very good at social subjects, especially literature and history.
Chú thích:

(*) Ở các nước nói tiếng Anh, tiếng Anh là một môn học bắt buộc (giống tiếng Việt ở Việt Nam); ngoài ra, học sinh cũng phải học thêm một ngoại ngữ nào đó. Ở các nước không nói tiếng Anh thì ngoài học tiếng mẹ đẻ, tiếng Anh đa số được chọn làm ngoại ngữ để dạy ở trường học.

(**) MATH (Anh-Mỹ) = MATHS (Anh-Anh) = môn Toán. Cả hai đều là viết tắt của từ MATHEMATICS .

Các cấp độ trong chương trình học:

Word Audio Transcription Meaning
kindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/ nhà trẻ
primary school /ˈpraɪmeri skuːl/ tiểu học
secondary school /ˈsekənderi skuːl/ trung học cơ sở
high school /ˈhaɪ skuːl/ trung học phổ thông
vocational school /voʊˈkeɪʃənl skuːl/ trường đào tạo nghề
college /ˈkɑːlɪdʒ/ cao đẳng
university /juːnɪˈvɜːrsəti/ đại học

GAME luyện tập

Bạn hãy nhìn vào tranh để xem gợi ý và kích vào loa để nghe từ cần sắp xếp. Bên dưới là các chữ cái tạo nên từ đó.
Hãy sắp xếp sao cho đúng thứ tự. Kích vào HINT (Gợi ý) để có được sự giúp đỡ, REDO (Làm lại) để làm lại từ đầu, CHECK (Kiểm tra) để kiểm tra xem mình làm có đúng không.

loading ...
2. Examples (Ví dụ):

loading...
3. Notes (chú ý):

Một số bằng cấp bằng tiếng Anh và tên viết tắt của chúng:

Type Abbreviation Audio Meaning
Bachelor of Arts B.A. Cử nhân
Bachelor of Science B.S. Cử nhân khoa học
Bachelor of Engineering B.Eng. Kỹ sư
Master of Arts M.A. Thạc sĩ
Master of Science M.S. Thạc sĩ khoa học
Master of Business Administration MBA Thạc sĩ quản trị kinh doanh
Doctor of Philosophy    Ph.D. Tiến sĩ
Professor Prof. Giáo sư
Mời các bạn làm bài luyện tập 2

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âmĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

haichi85

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 17-02-2019

Bài viết: 206

• Sổ học bạ: 188
• Điểm thành tích: 88
• Điểm học bạ: 188
hay
Gửi lúc: 21:11:40 ngày 12-04-2021
helloo ;D ----__________----

olympicthamdu1

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 14-01-2017

Bài viết: 1694

• Sổ học bạ: 296
• Điểm thành tích: 525
• Điểm học bạ: 296
ssssssssssssssssss
Gửi lúc: 22:54:48 ngày 30-12-2020
Noori P. Chi

ronglua1083

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-12-2018

Bài viết: 8609

• Sổ học bạ: 265
• Điểm thành tích: 870
• Điểm học bạ: 265
_FAQ none_
Gửi lúc: 21:38:36 ngày 06-06-2020
Fuckyou guys :)

namviet2020

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 16-03-2020

Bài viết: 131

• Sổ học bạ: 104
• Điểm thành tích: 33
• Điểm học bạ: 104
https://www.tienganh123.com/member/2934962
Gửi lúc: 20:02:32 ngày 15-05-2020
free fire id minh ne

tienganhquangminh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 13-09-2018

Bài viết: 352

• Sổ học bạ: 240
• Điểm thành tích: 75
• Điểm học bạ: 240
๖No comment๖
Gửi lúc: 17:44:47 ngày 18-04-2020
꧁长เɾเϮ๏꧂
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×