TRA TỪ

Bài luyện tập - Bài mở đầu

Bài tập 1

Điền số âm và số chữ cái
25872
1697
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại
16119
1276
Bạn chưa làm bài này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay