TRA TỪ

Luyện tập - Bài 23

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa phụ âm /t/
571
65
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa phụ âm /t/ vào chỗ trống
568
54
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có âm /t/ vào chỗ trống
553
49
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /t/
539
54
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /t/ vào câu danh ngôn
539
44
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /t/ rồi so sánh
372
152
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay