TRA TỪ

Luyện tập - Bài 22

Bài tập 1

Khoanh tròn từ chứa phụ âm /b/
618
77
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa phụ âm /b/ vào chỗ trống
660
55
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có âm /b/ vào chỗ trống
640
69
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa phụ âm /b/
611
73
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa phụ âm /b/ vào câu danh ngôn
585
62
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa phụ âm /b/ rồi so sánh
442
211
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay