TRA TỪ

Bài luyện tập - Bài 2

Bài tập 1

Điền chữ cái còn thiếu để tạo nên nguyên âm ngắn /ɪ/ trong từ
6907
498
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa nguyên âm ngắn /ɪ/ vào ô chữ
6956
491
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Chọn miếng ghép để hoàn thành câu chứa nguyên âm ngắn /ɪ/
5002
398
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa nguyên âm ngắn /ɪ/
4822
385
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Chọn các từ chứa nguyên âm ngắn /ɪ/ trong câu danh ngôn
5192
378
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm ngắn /ɪ/ rồi so sánh
5192
2617
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay