TRA TỪ

Bảng 26 chữ cái Tiếng Anh
5 chữ cái nguyên âm
(Luồng khí khi phát âm không bị chặn trước khi thoát ra ngoài)
21 chữ cái phụ âm
(Luồng khí khi phát âm bị chặn trước khi thoát ra ngoài)
Bài mở đầu – Tóm tắt Các nội dung chính: - Số chữ cái và số âm trong một từ - Dạng chính tả và cách phát âm - Số chữ cái và số âm trong tiếng Anh - Các cấp độ phát âm 1. Số chữ cái và số âm trong một từ Trong một từ tiếng Anh: - Số chữ cái có thể bằng số âm. - Số chữ cái nhiều hơn số âm. - Số chữ cái ít hơn số âm. 1.1 Số chữ cái bằng số âm: test: Từ này gồm có 4 chữ cái: T, E, S, T tương ứng với 4 âm: /t/, /e/, /s/, /t/ và được phát âm là /test/. drink: Từ này gồm 5 chữ cái: D, R, I, N, K tương ứng với 5 âm: /d/, /r/, /ɪ/, /ŋ/, /k/ và được phát âm là /drɪŋk/. 1.2 Số chữ cái nhiều hơn số âm: sleep: Ở đây, 5 chữ cái S, L, E, E, P tương ứng với 4 âm /s/, /l/, /i:/, /p/ và được phát âm là /sliːp/. tennis: 6 chữ cái T, E, N, N, I, S tương ứng với 5 âm /t/, /e/, /n/, /ɪ/, /s/ và được phát âm là /ˈtenɪs/. heavy: 5 chữ cái H, E, A, V, Y tương ứng với 4 âm /h/, /e/, /v/, /i/ và được phát âm là /ˈhevi/. handsome: 8 chữ cái H, A, N, D, S, O, M, E tương ứng với 6 âm /h/, /æ/, /n/, /s/, /ə/, /m/ và được phát âm là /ˈhænsəm/.
1.3 Số chữ cái ít hơn số âm: tax: 3 chữ cái T, A, X tương ứng với 4 âm /t/, /æ/, /k/, /s/ và được phát âm là /tæks/. Qua các ví dụ trên, các bạn có thể thấy rằng số chữ cái trong một từ tiếng Anh không nhất thiết phải bằng số âm trong từ đó. Số chữ cái có thể bằng, nhiều hơn hoặc ít hơn số âm trong một từ. 2. Dạng chính tả và cách phát âm - Cùng một âm tiếng Anh có thể có các dạng chính tả khác nhau: June group - Cùng một dạng chính tả cũng có thể có các cách phát âm khác nhau: food door - Hai từ có cách viết khác nhau cũng có thể phát âm giống nhau: no know - Hai từ có cách viết rất giống nhau cũng có thể đọc khác nhau: read (thì hiện tại) read (thì quá khứ) Như vậy, các bạn có thể thấy, dạng chính tả và cách phát âm trong tiếng Anh không đồng nhất với nhau. Một dạng chính tả có thể có nhiều cách phát âm hay một cách phát âm có thể tương đương với nhiều dạng chính tả. Vì số lượng âm trong tiếng Anh nhiều hơn số lượng chữ cái nên để dạy phát âm cần có những ký hiệu phiên âm mà các bạn sẽ học cụ thể trong các bài học tiếp theo. Khi tra từ điển, các bạn sẽ thấy các ký hiệu phiên âm của một từ. Các bạn hãy xem những ví dụ sau và chú ý các dòng ký hiệu phiên âm của một từ. read (thì hiện tại) /riːd/ read (thì quá khứ) /red/ test /test/ listen /ˈlɪsn/ Ký hiệu ˈ như trong phiên âm của từ listen được đặt trước các âm tiết có trọng âm. Về trọng âm và âm tiết, các bạn sẽ được học cụ thể trong các bài học sau. Như vậy trong mục 2 này, các bạn thấy được rằng một dạng chính tả có thể có nhiều hơn một cách phát âm và một cách phát âm có thể tương ứng với hơn một dạng chính tả. Để biết cách phát âm của một từ, bạn cần dựa vào ký hiệu phiên âm của từ đó trong từ điển. Các bài học phần đầu sẽ giúp bạn nghiên cứu cụ thể từng âm và ký hiệu phiên âm tương ứng để bạn có thể phát âm đúng một từ dựa vào ký hiệu phiên âm trong từ điển. 3. Số chữ cái và số âm trong tiếng Anh Có tất cả 26 chữ cái tiếng Anh, bao gồm 5 chữ cái nguyên âm: a, e, i, o, u và 21 chữ cái phụ âm còn lại. Tuy nhiên, có tất cả 44 âm trong tiếng Anh, bao gồm 20 nguyên âm và 24 phụ âm. 20 nguyên âm gồm có: - 12 nguyên âm đơn: + 5 nguyên âm dài: /i:/, /u:/, /ɑ:/, /ɔ:/, /ɜ:/ + 7 nguyên âm ngắn: /ɪ/, /ʊ/, /ʌ/, /ɒ/, /e/, /æ/, /ə/ - 8 nguyên âm đôi: /ɪə/, /eə/, /ʊə/, /eɪ/, /aɪ/, /ɔɪ/, /əʊ/, /aʊ/
24 phụ âm được chia thành: - 9 phụ âm vô thanh: /p/, /t/, /k/, /f/, /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/, /h/ - 15 phụ âm hữu thanh /b/, /d/, /ɡ/, /v/, /z/, /ð/, /ʒ/, /dʒ/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/, /w/, /j/ (Khi phát âm phụ âm /h/, luồng khí bị chặn ở trong cổ họng, sau đó thoát ra khoảng trống hẹp giữa hai dây thanh để tạo nên tiếng ma sát.) Các bạn sẽ được học lần lượt các âm trong hệ thống này trong các bài tiếp theo, bắt đầu từ nguyên âm đơn, đến nguyên âm đôi rồi đến phụ âm. Nguyên âm đơn sẽ đi theo thứ tự từng cặp nguyên âm dài - ngắn hoặc cặp nguyên âm liên quan. Các phụ âm cũng đi theo thứ tự cặp phụ âm vô thanh- hữu thanh hoặc các âm liên quan. Lưu ý, các âm mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong các bài tiếp theo là các âm trong hệ thống tiếng Anh - Anh. Với những âm có sự khác biệt trong tiếng Anh Mỹ, bài học sẽ có thêm phần chú ý giúp các bạn nhận biết được sự khác biệt này.
4. Các cấp độ phát âm Phát âm trong tiếng Anh bao gồm 4 cấp độ: - Cấp độ thứ nhất là cấp độ âm. Trong cấp độ này, các bạn sẽ được tìm hiểu lần lượt từng âm trong tiếng Anh, bao gồm nguyên âm và phụ âm. - Cấp độ thứ hai là cấp độ từ. Ở cấp độ này, các bạn sẽ tìm hiểu thêm trọng âm của từ và dạng mạnh/yếu của từ. - Ở cấp cao hơn, cấp độ thứ 3, cụm từ, chúng ta sẽ cần chú ý đến trọng âm từ, cụm từ, và các yếu tố khác như nối âm và rút gọn. - Ở cấp độ thứ 4 là cấp độ câu, các yếu tố được chú ý thêm là trọng âm của câu và ngữ điệu. Như vậy, trong bài học ngày hôm nay, các bạn đã được làm quen với các chữ cái và âm trong tiếng Anh, hệ thống chữ cái và hệ thống âm cùng các cấp độ phát âm trong tiếng Anh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài học. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo!
Mời các bạn làm bài luyện tập

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âmĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

datsang

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 18-05-2021

Bài viết: 510

• Sổ học bạ: 148
• Điểm thành tích: 424
• Điểm học bạ: 148
she takes pictures of the beach at sunset
Gửi lúc: 15:57:51 ngày 07-10-2021
???????????

hienhuy181

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 25-05-2017

Bài viết: 1115

• Sổ học bạ: 118
• Điểm thành tích: 101
• Điểm học bạ: 118
_No comment_
Gửi lúc: 22:20:12 ngày 01-10-2021
๛ℭô đơղツ

lahu1996

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 16-05-2021

Bài viết: 1000

• Sổ học bạ: 132
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 132
Cày bài viết ^^
Gửi lúc: 08:02:01 ngày 12-09-2021
You are my little princess ^^

quanghoc

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 3

Ngày tham gia: 18-10-2017

Bài viết: 127

• Sổ học bạ: 192
• Điểm thành tích: 74
• Điểm học bạ: 192
-no comment-n
Gửi lúc: 07:36:21 ngày 06-09-2021

phuonganh6688

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 12

Ngày tham gia: 10-01-2016

Bài viết: 388

• Sổ học bạ: 321
• Điểm thành tích: 78
• Điểm học bạ: 321
_No comment_
Gửi lúc: 20:56:22 ngày 02-09-2021
•❅──────✧❅*✧・゚: Minh Thư *✧・゚:•❅──────✧❅
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay