TRA TỪ

Phát âm Tiếng Anh cơ bản

Tổng điểm luyện tập của bạn 0
200 - 400
22307 người đang ở trình độ này
400 - 800
3790 người đang ở trình độ này
800 - 1200
1762 người đang ở trình độ này
1200 - 1600
928 người đang ở trình độ này
1600 - 2000
542 người đang ở trình độ này
2000 - 2400
304 người đang ở trình độ này
2400 - 2800
184 người đang ở trình độ này
2800 - 3000
5 người đang ở trình độ này
100 - 200
28000 người đang ở trình độ này
0 - 100
32000 người đang ở trình độ này
Your Score
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay