TRA TỪ

100 bài tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Trong phần này các bạn sẽ được học 100 bài tiếng Anh giao tiếp cơ bản nhằm củng cố khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn. Mỗi bài đều có dịch ra tiếng Việt.

Bạn đang làm gì thế?
59805
6147
Bạn làm gì tối qua?
154317
2716
Bạn đã thấy gì?
100188
1767
Bạn đã làm gì hôm nay John?
73655
Bạn sẽ làm gì vào ngày mai?
71859
Bạn có thích trường học không?
52044
Xin chào!
57953
Nói về khả năng của bạn.
163761
Bạn có thể chơi những môn thể thao nào?
44806
Cách sử dụng "Use to" trong tiếng Anh
63431
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×