TRA TỪ

1000 Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản

Unit 100
Vocabulary
Word Transcript Class Audio Meaning Example
worry /ˈwʌr.i/ v.
lo lắng, làm lo lắng Don't worry, she'll be all right.
yard /jɑːd/ n.
sân The house has a small yard at the back.
yell /jel/ v.
la hét The child yelled out in pain.
yesterday /ˈjes.tə.deɪ/
n.
adv.
hôm qua He rang yesterday while you were out.
yet /jet/ adv.
chưa I haven't spoken to her yet.
you /juː/ pron.
bạn You said I could go with you.
your /jɔːr/ adj.
của bạn What's your problem?
young /jʌŋ/ adj.
trẻ His girlfriend's very young.
zero /ˈzɪə.rəʊ/ No.
không The temperature is expected to drop to ten degrees below zero tonight.
zoo /zuː/ n.
vườn bách thú She took her son to the zoo to see the animals.
Một số nghĩa của từ "yet"

yet (adv): chưa, cho đến bây giờ
Eg
Have you finish your homework yet? Bạn đã hoàn thành bài về nhà chưa?

Have yet to do something: chưa hoàn thành việc gì
Eg
They have yet to make a decision. Họ vẫn chưa quyết định xong.

yet (adv ) đi kèm các từ như "another", "again", "more" để nhấn mạnh số lượng, số lần
Eg
Emily bought yet another Gucci bags to add to her collection. Emily lại mua thêm mấy cái túi Guccie bổ sung cho bộ sưu tập.

yet (conj): nhưng
Eg
She is old yet beautiful. Bà ấy già nhưng đẹp.

 

Trò chơi luyện tập

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống

Bài tập

loading...
Bài học trước
Bài học sau
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

phuonglinh3112

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 24-02-2017

Bài viết: 522

• Sổ học bạ: 251
• Điểm thành tích: 41
• Điểm học bạ: 251
_No comment_
Gửi lúc: 12:28:14 ngày 03-04-2021
Don't think about him, you crazy..

_Sama_

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 15-11-2020

Bài viết: 338

• Sổ học bạ: 111
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 111
_Sama has written_
Gửi lúc: 21:29:07 ngày 18-11-2020
ノ(`Д´)ノ ♥

Tranminhtri12345

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 10-10-2019

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 81
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 81
mau len:bhttps://data.tienganh123.com/icon/smh_63.gif15:
Gửi lúc: 09:17:55 ngày 28-10-2020

lamvandai

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 12

Ngày tham gia: 19-03-2013

Bài viết: 14

• Sổ học bạ: 440
• Điểm thành tích: 70
• Điểm học bạ: 440
Thank you so much! I finished this course.
Gửi lúc: 22:02:06 ngày 21-10-2020

luugiahuy1810

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 13-06-2018

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 88
• Điểm thành tích: 4
• Điểm học bạ: 88
HuhuhnHuhhuuhhuhuhuh
Gửi lúc: 21:03:19 ngày 07-09-2020
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×