TRA TỪ

1000 Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản

Unit 98
Vocabulary
Word Transcript Class Audio Meaning Example
west /west/ n.
phía tây America is to the west of Britain.
wet /wet/ adj.
ướt My bike got wet in the rain.
wheel /wiːl/ n.
bánh xe My bag was caught in the wheel of my bicycle.
while /waɪl/ conj.
trong khi I was reading the book while you were drying your hair.
white /waɪt/ adj.
trắng I have a black and white dog.
wide /waɪd/ adj.
rộng The swimming pool is 5 metres wide.
wife /waɪf/ n.
vợ I met Buck's wife for the first time.
wild /waɪld/ adj.
hoang dã Be careful with the wild cat.
will /wɪl/ modal v.
sẽ Will Susie be there?
wind /wɪnd/ n.
gió There isn't enough wind to fly a kite.
Trò chơi luyện tập

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống

Bài tập

loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

kimhoanhsonfb91

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 26-06-2018

Bài viết: 2039

• Sổ học bạ: 667
• Điểm thành tích: 1616
• Điểm học bạ: 667
_No Comment_
Gửi lúc: 15:37:32 ngày 25-07-2022
kím ng giúp mk thoát FA :(

caolinh09

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 7

Ngày tham gia: 08-09-2020

Bài viết: 458

• Sổ học bạ: 517
• Điểm thành tích: 42
• Điểm học bạ: 517
một bài học hay
Gửi lúc: 14:53:04 ngày 24-01-2022
lynk...#codon#__trà sữa là s1tg

vuthuy26

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 28-07-2016

Bài viết: 7794

• Sổ học bạ: 953
• Điểm thành tích: 835
• Điểm học bạ: 953
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
Gửi lúc: 16:14:19 ngày 14-12-2021
Thuy ❤

hienhuy181

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 25-05-2017

Bài viết: 1325

• Sổ học bạ: 383
• Điểm thành tích: 166
• Điểm học bạ: 383
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 18:34:22 ngày 21-10-2021
♪ 。 • ★ 。˚ ♫ k.huy ♫ ° 。★ • 。♪

TRAMCN

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 03-06-2019

Bài viết: 1931

• Sổ học bạ: 196
• Điểm thành tích: 171
• Điểm học bạ: 196
_No Comment_
Gửi lúc: 13:40:56 ngày 30-09-2021
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay