TRA TỪ

1000 Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản

Unit 10
Vocabulary
Word Transcript Class Audio Meaning Example
born /bɔːn/ v.
sinh ra She was born in 1980.
blow /bləʊ/ v.
thổi The wind is blowing very hard.
boil /bɔɪl/ v.
đun, sôi He was boiling the water when she came.
borrow /ˈbɒr.əʊ/ v.
mượn Can I borrow a pen?
breathe /briːð/ v.
thở The patient can not breathe by himself.
bring /brɪŋ/ v.
mang Could you bring me that chair?
brush /brʌʃ/ v.
chải (tóc), quét, đánh (răng) You should brush your hair before going to school.
build /bɪld/ v.
xây dựng Our country will build a high-speed railway in the future.
burn /bɜːn/ v.
cháy The candle burns out.
buy /baɪ/ v.
mua Where did you buy your skirt?

Trò chơi luyện tập

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống

Bài tập

loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

DANGNGUYENHALINH

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 03-10-2017

Bài viết: 218

• Sổ học bạ: 402
• Điểm thành tích: 157
• Điểm học bạ: 402
A woman whose smile is open and whose expression is glad has a kind of beauty no matter what she wears.
Gửi lúc: 20:32:22 ngày 02-03-2021
ig: _jun.5127

_Sama_

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 15-11-2020

Bài viết: 337

• Sổ học bạ: 83
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 83
_okay- fine _
Gửi lúc: 21:14:34 ngày 18-11-2020
ノ(`Д´)ノ ♥

chipheo18

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-08-2019

Bài viết: 3

• Sổ học bạ: 259
• Điểm thành tích: 9
• Điểm học bạ: 259
https://www.tienganh123.com/kinh-nghiem-hoc-tap/23421-cach-hoc-tieng-anh-giao-tiep.html
Gửi lúc: 15:12:59 ngày 03-10-2020

tuonganh123e

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 24-05-2020

Bài viết: 383

• Sổ học bạ: 243
• Điểm thành tích: 11
• Điểm học bạ: 243
https://www.tienganh123.com/member/3195134/viewnote/985368 vào ik
Gửi lúc: 21:32:44 ngày 23-09-2020
♡๖ۣۜßƴ sαƙųℛα♡๖ۣۜ

MakeCayli

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 04-02-2020

Bài viết: 344

• Sổ học bạ: 173
• Điểm thành tích: 54
• Điểm học bạ: 173
I don't know to say...
Gửi lúc: 20:13:07 ngày 30-08-2020
Learn, learn more, learn forever. -V.I.Lenin
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×